Kia Quảng Ngãi

Địa chỉ: 07 Đinh Tiên Hoàng, Thành Phố Quảng Ngãi

Điện Thoại: 0553830830 .

Công ty TNHH Hồng Sơn là Đại lý uỷ quyền Chính thức hàng đầu của Trường Hải ở Quảng Ngãi

Một số hình ảnh về Kia Quảng Ngãi

Danh sách xe đang bán tại Kia Quảng Ngãi

Bản đồ đường đi